Osuszacz powietrza HL-OS-20

Osuszacz powietrza Haus & Luft HL-OS-20 to  profesjonalne urządzenie, które zapewni zdrowe i optymalnie suche powietrze w twoim mieszkaniu. Zalecany do obsługi pomieszczeń ok. 30 m2.

Pełna charakterystyka produktu

Możliwość osuszania powietrza w zakresie 35-80 % RH (Relative humidity – wilgotność względna) z krokiem co 5%

Cichy i wydajny wentylator 180 m³/h

Cyfrowy wskaźnik aktualnego poziomu wilgotności względnej

Kolorystyczny wyświetlacz (iluminator) aktualnego poziomu wilgotności względnej z możliwością wyłączenia

Wstępny filtr powietrza

Węglowy filtr powietrza

Higrostat – urządzenie do automatycznego utrzymywania stałego, określonego poziomu wilgotności powietrza. Higrostat na bieżąco kontroluje stopień nawilżenia powietrza i w zależności od potrzeb włącza lub wyłącza osuszanie powietrza

Humidistat – rodzaj higrostatu. Dzięki zastosowaniu wyświetlacza elektronicznego umożliwia zaprogramowanie osuszacza z większą dokładnością, niż w przypadku higrostatu manualnego

Higrometr – wilgotnościomierz mierzący poziom wilgotności względnej powietrza

Cztery kółka dla wygody przesuwania urządzenia

Duży pojemnik na skroploną wodę 4 l

W wyposażeniu dren odpływowy o długości 1,5 m

Duża wydajność osuszania – 20 litrów na dzień

Czynnik chłodniczy bez zawartości fluorowęglowodorów (niski współczynnik GWP)

Funkcja SMART – automatyczna kontrola na poziomie 55% RH

Funkcja LOW – obniżenie prędkości nadmuchu dla zapewnienia cichszej pracy z możliwością regulacji poziomu RH

Funkcja HIGH – zwiększenie prędkości nadmuchu dla zapewnienia największej wydajności z możliwością regulacji poziomu RH

Funkcja wentylatora FAN – nadmuch powietrza bez osuszania

Funkcja TIMER – opóźnione załączenie lub wyłączenie osuszacza w zakresie od 1 do 24 godzin z krokiem co godzinę

Funkcja DEFROST – automatyczne rozmrażanie parownika w celu usprawnienia procesu osuszania

Wskaźnik zapełnienia zbiornika na wodę

Możliwość zmiany kąta klapki nadmuchu wraz z jej stałą oscylacją

Lampa bakteriobójcza UV

Wygodny uchwyt do przenoszenia

Zabezpieczenie przed uruchomieniem z nieprawidłowo zamontowanym zbiornikiem na wodę

Zasilanie 220-240 V 50 Hz

Moc maksymalna 365 W