Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie

Zanieczyszczenie powietrza stanowi bezpośrednie zagrożenie dla środowiska i naszego zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczone powietrze to takie, którego skład chemiczny może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także wodę i glebę. Najczęściej powietrze zanieczyszczane jest przez dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

Oddychanie - podstawowa funkcja organizmu

Człowiek bez wody może wytrzymać kilka dni, bez pożywienia nawet miesiąc, a bez powietrza zaledwie kilka minut. Oddychanie to podstawowa funkcja organizmu. Proces oddychania jest dość skomplikowany, a organizm reguluje go automatycznie. Oddychanie polega na dostarczeniu tlenu do wszystkich komórek organizmu i usunięciu z nich dwutlenku węgla. Dla naszego organizmu duże znaczenie ma jakość powietrza, którym oddychamy.

Z czego składa się powietrze?

Powietrze to mieszanina gazów, które tworzą powłokę wokół Ziemi, czyli atmosferę ziemską. Do głównych składników powietrza należą azot, tlen i dwutlenek węgla. Dodatkowo powietrze zawiera także gazy szlachetne - hel, neon, argon, krypton, ksenon oraz wodór, metan. Tlen to element niezbędny, by wszystkie organizmy żyjące na Ziemi mogły oddychać. Z kolei dwutlenek węgla w dużych ilościach jest szkodliwy zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Zbyt duża ilość dwutlenku węgla w powietrzu prowadzi do zmiany warunków życia poprzez ocieplanie atmosfery. W 100 litrach powietrza znajduje się około 78 l azotu, 21 l tlenu oraz 1 l innych gazów. Bardzo ważnym składnikiem jest para wodna, a jej zawartość waha się od 1% do 4% i ma bezpośredni wpływ na wilgotność powietrza.

Jakie czynniki wpływają na zanieczyszczenie powietrza?

Skład powietrza może ulegać zmianie. Przyczyniają się do tego: zanieczyszczenie środowiska, warunki atmosferyczne i położenie geograficzne. Jeśli w powietrzu wykryto obecność substancji, które naturalnie w nim nie występują lub stężenie poszczególnych gazów jest zbyt wysokie, to mamy do czynienia z zanieczyszczeniem. Oznacza to, że zanieczyszczone powietrze zawiera mniej tlenu, a więcej pyłów i szkodliwych gazów.
Zanieczyszczenia atmosferyczne możemy podzielić według kilku kategorii. Do substancji, które wpływają na zanieczyszczenie powietrza należą pyły, gazy i aerozole. Wśród nich możemy wyróżnić dwutlenek siarki, fluorowodór, tlenek węgla i dym tytoniowy.

Najprostsza klasyfikacja to zanieczyszczenia naturalne czyli te, które powstają wskutek wybuchów wulkanów, pożarów lasów, burz piaskowych, huraganów itp. lub sztuczne, które powstają wskutek działaności człowieka. Wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają niewątpliwie:

  • spaliny wydobywające się z samochodów i innych pojazdów
  • substancje szkodliwe pochodzące z kotłowni centralnego ogrzewania
  • pyły emitowane przez zakłady przemysłowe
  • elektrownie węglowe i jądrowe.

Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie

Zanieczyszczenia powietrza negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Stanowią jedną z przyczyn powstawania alergii i chorób układu oddechowego. Właśnie dlatego tak ważna jest jakość powietrza, którym oddychamy.